Saturday, April 4, 2020

Morali në politikë

    Konceptin e moralit në bashkërenditje me politikën mund ta shohim ndryshe nga paraqitja në realitet. Pra, mund ta shohim si barazi "absolute" midis lidhjeve...

Rëndësia (inter)nacionale e numrit 18 !

  “Nuk është ashtu si duket”, thonë zakonisht dashnorët e zënë në flagrancë. Disa më të mençur, vetëm ulin kokën dhe heshtin, ndërkaq disa përpiqen...

Burrecat !

  Burrecëria vazhdon të na shoqëroj. E hasim kudo. Nga niveli më i ulët institucional deri në atë më të lartin. Burrecët janë si buburrecat....

Sjellja në vend publik dhe qytetaria

      Grekët e vjetër, dënimin më të ashpër për qytetarët e vet e kishin ndalesën për të shkuar në teatër. Ishte ajo kohë para dymijë...

Secili duhet të jetë i vetëdijshëm për peshën e vetë në shoqëri

  Çuditem se si disa, pa u dëshmuar me asgjë se janë faktorë në shoqëri, ia krijojnë vetës ambicien për t'u ngjitur edhe në poste...

Procesi ” i Kafkës në realitetin kosovar

Mesazhi i kafkës në romanin " Procesi " është se në shoqërinë ku nuk funksionon sistemi i drejtësisë ose ku funksionon në mënyrën më...

Jakup Krasniqi: “Kosova” e Schmittit – pamflet antishqiptar!

Shkruan: Jusuf BUXhOVI Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, në “Kohën ditore” të 22 dhjetorit,  sulmon ashpër “Kosovën” e historianit Jens Olivr Schmitt. Në...