Eksperti shqiptar, studim në Bankën Botërore në SHBA

0

 

Studimi i sapopublikuar nga Banka Botërore “Building effective, accountable and inclusive institutions in Europe and Central Asia“, mbi sektorin publik dhe mirëqeverisjen.

Ermal Vila është ekspert shqiptar në Bankën Botërore në Washington DC, SHBA, ka udhëhequr studimin e sapopublikuar nga Banka Botërore “Building effective, accountable and inclusive institutions in Europe and Central Asia“, mbi sektorin publik dhe mirëqeverisjen, transmeton albinfo.ch.

Ai është diplomuar në Zhvillim Ndërkombëtar nga John Hopkins University dhe prej më shumë se 6 vjetësh është ekspert i qeverisjes pranë Bankës Botërore në Washington, DC.

Vendet në gjithë botën po përballen me nevojën për të ndërtuar institucione efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse. Asnjëherë nuk ka qenë një moment më i rëndësishëm për të trajtuar këtë axhendë, pasi vendet kapen me brishtësi në rritje dhe flukset e migracionit, kërkesat më komplekse për ofrimin e shërbimeve dhe kërkesat më të mëdha për transparencë dhe përfshirje, të gjitha në një mjedis më të kufizuar me burime. Për më tepër, kriza pandemike COVID-19 (Coronavirus) ka siguruar dëshmi të reja për nevojën për përgjigje efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse të qeverisë, transmeton tutje albinfo.ch.

Kapaciteti i qeverive për t’iu përgjigjur këtyre sfidave komplekse është i shtrirë qartë, por kjo nuk e kufizon rritjen e pritjeve të qytetarëve. Përkundrazi, shpesh ka rritur tensionet dhe, në disa raste, ka ndikuar në besimin midis qeverive dhe qytetarëve të tyre. Ky botim bazohet në angazhimin e gjerë të Bankës Botërore në të gjithë ECA dhe në konferencën e qeverisjes rajonale 2019. Ai përbëhet nga gjashtë kapituj, secila që korrespondon me njërën nga fushat e qeverisjes, rreth së cilës qeveritë në gjithë botën organizojnë funksionet e tyre institucionale. Kapitujt përmbajnë histori dhe analiza nga specialistë të Bankës Botërore, të plotësuara nga studime të rasteve të vendeve të autorizuara nga ekspertë rajonalë dhe politikëbërës. /Albinfo.ch

PËRGJIGJU