Testament

0

 

Kujtim Paçaku: Testament

Kur të vie ajo ditë
E fundit, në tepihun e jetës sime
Ju lus:
Së paku atje të qëndroj

V
E
R
T
I
K
A
L
I
SH
T

Meqë gjithë jetën
S`më lanë se s`më lanë të ngrihem në këmbë!

PËRGJIGJU