Organizohet rehabilitim falas në Banjë për pensionistët preshevar – ja kush mund të konkuroj

0

 

Fondi Republikan pensional dhe sigurimi invalidor bënë shpallje për pensionistët që i plotësojnë kriteret mund të paraqiten në lokalet e shoqatës së pensionistëve në Preshevë deri me datë 21.05.2019 për rehabilitim në BANJË 10 ditë gratis.

1. Të drejtë për rehabilitim kanë ata pensionistë me të ardhura personale jo më shumë se 26.324 dinarë

2. Me të drejtë ata pensionistë që nuk e kanë shfrytëzu 5 vitet e fundit

3. Pensionistët e Bujqësisë me 10 vite stazh në bazë të veprimtarisë bujqësore

Lexoni më poshtë kushtet  e publikuara:

PËRGJIGJU